Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Prva izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

11/10/2018 09:00

10/10/2018 09:00