Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Измена и допуна кд бр 1
обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

06/10/2016 09:00

29/09/2016 09:00