Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje broj 1
izmena konkursne dokumentacije broj 1
Dodatna pojašnjenja broj 2
Izmena konkursne dokumentacije broj 2
Dodatno pojašnjenje br.3
Dodatno pojašnjenje br.4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

30/10/2017 09:00