Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje broj 1
Izmena konkursne dokumentacije broj 1
Dodatno pojašnjenje broj 2
Dodatno pojašnjenje broj 3
Odluka o obustavi
Obaveštenje o obustavi postpka javne nabavke

Novi rok:

23/08/2017 09:00