Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka – partija 1
Odluka o dodeli ugovora – partija 2
Odluka o dodeli ugovora – partija 3
Odluka o dodeli ugovora – partija 4
Obaveštenje o obustavi postupka – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4

Novi rok:

07/08/2020 09:00