Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora – partija 1
Odluka o dodeli ugovora – partija 2
Odluka o dodeli ugovora – partija 3
Odluka o dodeli ugovora – partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 4

Novi rok:

26/07/2018 09:09