Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Odluka o dodeli ugovora – partija 1
Odluka o dodeli ugovora – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

Novi rok:

12/02/2018 09:00