Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 2
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 3
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 4
Dodatno pojašnjenje br. 5
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 4
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

27/07/2016 09:00, 01/08/2016 09:00, 02/08/2016 09:00, 05/08/2016 09:00

21/07/2016 09:00