Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Измена и допуна конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 2
Измена и допуна конкурсне документације бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 3
Измена и допуна конкурсне документације бр. 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 4
Додатно појашњење бр. 5
Измена и допуна конкурсне документације бр. 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

27/07/2016 09:00, 01/08/2016 09:00, 02/08/2016 09:00, 05/08/2016 09:00

21/07/2016 09:00