Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 1
Izmena KD br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

26/08/2020 09:00

19/08/2020 09:00