Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 1
Измена КД бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

26/08/2020 09:00

19/08/2020 09:00