Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Izmena KD br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 4
Dodatno pojašnjenje br. 5
Izmena KD br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 6
Dodatno pojašnjenje br. 7
Dodatno pojašnjenje br. 8
Dodatno pojašnjenje br. 9
Izmena KD br. 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 2
Obaveštenje o poništenju postupka

Novi rok:

22/03/2017 09:00

20/03/2017 09:00