Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Додатно појашњење бр. 3
Измена КД бр. 1
Додатно појашњење бр. 4
Додатно појашњење бр. 5
Измена КД бр. 2
Додатно појашњење бр. 6
Додатно појашњење бр. 7
Додатно појашњење бр. 8
Додатно појашњење бр. 9
Измена КД бр. 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права бр. 2
Обавештење о поништењу поступка

Нови рок:

22/03/2017 09:00

20/03/2017 09:00