Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатно појашњење број 1
Измена конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење број 2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Нови рок:

15/11/2019 09:00

14/11/2019 09:00