Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатно појашњење број 1
Измена конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење број 2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Конкурсна документација измена број 2

Додатно појашњење број 3
Додатно појашњење број 4
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Нови рок:

15/11/2019 09:00, 24/02/2020 09:00

14/11/2019 09:00