Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација са изменом бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

25/12/2017 09:00

22/12/2017 09:00