Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

25/12/2017 09:00

22/12/2017 09:00