Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

13/12/2016 09:00

12/12/2016 09:00