Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora P2
Obaveštenje o zaključenom ugovru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

Novi rok:

10/01/2020 09:00