Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Prva izmena konkursne dokumentacije
Dodatno pojašnjenje br.3
Dodatno pojašnjenje br.4
Dodatno pojašnjenje br.5
Dodatno pojašnjenje br.6
Dodatno pojašnjenje br.7
Druga izmena konkursne dokumentacije
Dodatno pojašnjenje br.8
Dodatno pojašnjenje br.9
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Dodatno pojašnjenje br-10
Dodatno pojašnjenje br. 11
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

05/06/2017 09:00