Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Ppziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Dodatno pojašnjenje br. 4
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenja ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

03/08/2017 09:00

31/07/2017 09:00