Документи Рок за предају документације
Ппзив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Додатно појашњење бр. 3
Додатно појашњење бр. 4
Измена конкурсне документације бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношења понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

03/08/2017 09:00

31/07/2017 09:00