Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for Tenders
Konkursna dokumentacija
Evaluacioni model
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

08/10/2018 09:00