Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1

Novi rok:

05/11/2019 09:00