Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi – Partija 1
Odluka o dodeli ugovora – Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

Novi rok:

28/10/2016 09:00