Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави – Партија 1
Одлука о додели уговора – Партија 2
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

Нови рок:

28/10/2016 09:00