Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci

Novi rok:

08/05/2018 09:00

07/05/2018 09:00