Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnosenje ponuda, 8-44-16
KD 8-44-16
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

23/09/2016 09:00

19/09/2016 00:00