Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

08/09/2019 09:00

02/10/2019 09:00