Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Izmena br. 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora, po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija br. 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija br. 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija br. 4

Novi rok:

22/01/2020 09:00

17/01/2020 09:00