Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno objašnjenje br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
odluka o dodeli ugovora, partija br. 1
Odluka o dodeli ugovora, partija br. 2
Odluka o dodeli ugovora, partija br. 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija br. 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija br. 3

Novi rok:

26/11/2020 09:00