Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр. 1
Додатно појашњење бр. 1
Додатно појашњење бр. 2
Додатно појашњење бр. 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације бр. 2
Додатно појашњење бр. 4
Додатно појашњење бр. 5
Додатно појашњење бр. 6
Додатно појашњење бр. 7
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

Нови рок:

11/12/2018 09:00

10/12/2018 09:00