Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 1
Dodatno pojašnjenje br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije br. 2
Dodatno pojašnjenje br. 4
Dodatno pojašnjenje br. 5
Dodatno pojašnjenje br. 6
Dodatno pojašnjenje br. 7
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Novi rok:

11/12/2018 09:00

10/12/2018 09:00