Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Додатно појашњење бр.2
Измена конкурсне документације бр.2
Додатно појашњење бр. 3
Додатно појашњење бр. 4
Додатно појашњење бр. 5
Додатно појашњење бр. 6
Додатна појашњења бр. 7
Додатна појашњења бр. 8
Измена конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатна појашњења бр.9
Измена конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатна појашњења бр.10
Измена конкурсне документације бр. 5
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 11
Измена конкурсне документације бр. 6
Додатно појашњење бр. 12
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације бр. 7
Додатно појашњење бр. 13
Додатно појашњење бр. 14
Додатно појашњење бр. 15
Измена конкурсне документације бр. 8
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 16
Додатно појашњење бр. 17
Измена конкурсне документације бр. 9
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације бр. 10
Одлука о додели уговора, партија 1
Одлука о додели уговора, партија 2
Одлука о обустави поступка, партија 3
Одлука о додели уговора, партија 4
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 4
Одлука о обустави поступка, партија 2
Обавештење о обустави поступка, партија бр. 2
Обавештење о обустави поступка, партија бр. 3

Нови рок:

29/09/2017 09:00

30/08/2017 09:00