Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.1
Odluka o dodeli ugovora

Novi rok:

27/07/2020 09:00

23/07/2020 09:00