Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
Odluka o obustavi postupka

Novi rok:

27/07/2020 09:00