Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Одлука о обустави поступка

Нови рок:

27/07/2020 09:00