Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење број 1
Измена конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

01/02/2019 09:00

31/01/2019 09:00