Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka br.1
Odluka o dodeli ugovora-partija 1
Odluka o dodeli ugovora-partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

Novi rok:

24/03/2020 09:00