Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Odluka o dodeli ugovora – partija 1
Odluka o dodeli ugovora – partija 2
Odluka o dodeli ugovora – partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3

Novi rok:

23/12/2019 09:00