Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Одлука о додели уговора – партија 1
Одлука о додели уговора – партија 2
Одлука о додели уговора – партија 3
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Нови рок:

23/12/2019 09:00