Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje Covid-19
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

21/05/2020 09:00