Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

16/04/2020 09:00

14/04/2020 09:00