Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenjlje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

20/02/2017 09:00

17/02/2017 09:00