Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

30/12/2016 09:00

29/12/2016 09:00