Документи Рок за предају документације
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Сервисирање фреквентних регулатора произвођача „Danfoss”
Izmena br. 1 KD br. 4-2-16, Servisiranje frekventnih regulatora proizvodjaca Danfoss
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

26/07/2016 09:00

22/07/2016 09:00