Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje za zainteresovana lica/ponuđače
Dodatno pojašnjenje br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

06/05/2020 09:00

20/04/2020 09:00