Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Izmena konkursne dokumentacije br.2
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka JN 1-30-16

Novi rok:

23/12/2016 09:00

22/12/2016 09:00