Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br. 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

10/06/2020 09:00

04/06/2020 09:00