Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр.1
Додатно појашњење бр.2
Додатно појашњење бр.3
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измена конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

07/03/2017 09:00, 17/03/2017 09:00

06/03/2017 09:00