Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Izmena konkursne dokumentacije br.2
Dodatno pojašnjenje br.3
Izmena konkursne dokumentacije br.3
Dodatno pojašnjenje br.4
Izmena konkursne dokumentacije br.4
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora P2
Odluka o dodeli ugovora P1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Novi rok:

09/03/2017 09:00