Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br. 1
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

31/08/2016 09:00

29/08/2016 09:00