Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења бр. 1
Измена конкурсне документације бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

31/08/2016 09:00

29/08/2016 09:00