Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br.1
Konkursna dokumentacija za izmenom broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

22/09/2016 09:00