Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација са изменом број 1
Додатно појашњење бр. 1
Конкурсна документација са изменом бр. 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

30/01/2019 09:00

28/01/2019 09:00