Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Dodatno pojašnjenje br. 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

30/01/2019 09:00

28/01/2019 09:00