Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Novi rok:

27/12/2019 09:00